شعر حجم » نقد پیشرو
کد خبر : 3625
شنبه - 21 تیر 1393 - 08:45

چهره پنهان حرف و یدالله رویایی

چهره پنهان حرف

نویسنده : یداله رویایی

چاپ : اول ۱۳۹۱

نشر: نگاه

 —————-

images

کتاب چهره پنهان حرف از آخرین آثار منثور رویایی است که شامل یادداشت ها و مقالات در حیطه ی اندیشه و شعر شاعر می باشد.

از ویژه گی های خاص این یادداشت ها ، ذهن سیال رویایی است که در زمان و مکان شعر به دنبال غیبت عناصر می گردد.عناصری که حواس خواننده رابه انتظار در زمان غیبت فرا می خواند. او در این متن ها هم از تجربه ی شخصی می گوید و هم از  هویت جمعی و از این فردیت به جمعیت همه چیز می رسدبه چیزی که همه جای  شعرند.این  تجربه ها که مرز زبان را میان شعر و نثر در  می نوردند (مرز زبان شعر و نثر /احمد بیرانوند /سایت لیلا صادقی ) تا همیشه شاهد بلوغ زبان در آثار وی باشیم.

قسمتی از متن کتاب:

« چیزهایی که به شعر مربوط می شوند مربوط به مردم نمی شوند.حداقل آن چیز هایی که شعر باید از آن حرف بزند چیزهایی نیستند که مردم از آن حرف می زنند.این همان فرقی ست که باید بر سر آن تامل کنیم چون همیشه وقتی با چیزی فرق می کنیم یعنی در چیزی با او مشترک هستیم پس چرا آن چه ما به راحتی می نویسیم مردم به راحتی نمی فهمند؟!»

رضا بهادر