زبان پرتغالی » شعر جهان
کد خبر : 3739
پنجشنبه - 30 مرداد 1393 - 07:54

دو شعر از فرناندو پسوا/ ابوذر کردی (قسمت پایانی)

دو شعر از فرناندو پسوا/ ابوذر کردی (قسمت پایانی)

VIRIATO

Se a alma que sente e faz conhece

Só porque lembra o que esqueceu ,

Vivemos , raça , porque houvesse

Memória em nós do instinto teu .

 

Nação porque reincarnaste ,

Povo porque ressuscitou

Ou tu , ou o de que eras a haste –

Assim se Portugal formou .

 

Teu ser é como aquela fria

Luz que precede a madrugada ,

E é já o ir a haver o dia

Na antemanhã , confuso nada .

 

چرخش

روح وقتی احساس می شود و شناخته می گردد

تنها چون به یاد می آورد

آنچه که بر باد رفته است ،

ما از تبار زندگانیم

چون خاطرات مان

در فطرت تو نشسته است .

 

ما دولت شدیم وقتی تو دوباره حلول کردی

و ملت وقتی برانگیخته شدی

تو و آنچه که از تو یک ثقل می ساخت

تا پرتغال به وجود آمد .

 

هستی تو چون برودت آنجاست

چون روشنایی که از سحر سبقت می گیرد ،

و آرام آرام

جای خود را به روز می دهد

صبحگاهی با اشیایی گیج و منگ .

 

 

D. AFONSO HENRIQUES

Pai , foste cavaleiro .

Hoje a vigília é nossa .

Dá-noso exemplo inteiro

E a tua inteira força !

 

Dá , contra a hora em que , errada ,

Novos infiéis vençam ,

A benção como espada ,

A espada como benção !

 

د . آفونسو هنریکز[۱]

پدر

تو سلحشور بودی .

اما اکنون

شب زنده داری ات به ارث رسیده .

که به ما الگوی جامعی داده است

و به تو نیرویی کامل !

 

تا علیه زمانه که پر از اشتباه است

کافران جوان ، پیروز گردند

خیر همچون شمشیر ،

شمشیر همچون خیر !

 ) پادشاه پرتغال و بنیانگذار حکومت سلطنتی به سال ۱۱۴۰ میلادی [۱]