زبان انگلیسی » شعر جهان
کد خبر : 3961
دوشنبه - 3 آذر 1393 - 12:03

شعری از هیلدا دولیتل ترجمه: شهناز خسروی

 شعری از هیلدا دولیتل

ترجمه شهناز خسروی

 

دیگر از خاطر باد رفته ­ای 

دیگر از خاطر باران رفته ­ای

دیگر درخشش تو را

در برف و باد نخواهیم دید

برف ذوب شده است

برف محو شده  است

و تو پر کشیده ای

مانند پرنده ای  ازدست  ما

مانند نوری از قلب ما

تو رفته ­ای

 

Never More Will the Wind

Never more will the wind
Cherish you again
Never more will the rain.

Never more shall we find you bright
In the snow and wind.

The snow is melted,
The snow is gone,
And you are flown:

Like a bird out of our hand,
Like a light out of our heart,
You are gone.