زبان ایتالیایی » شعر جهان
کد خبر : 4095
دوشنبه - 29 دی 1393 - 17:44

شعر غنایی از دانته آلیگیری ترجمه از ایتالیایی : ساناز داوری

یک شعر غنایی از دانته آلیگیری
ترجمه از ایتالیایی به فارسی : ساناز داوری
ویراست: ابوذر کردی

اشاره :
دانته آلیگیری (Dante Alighieri ) ( 1265- 1321 ) شاعر سرشناس و تأثیرگذار ایتالیا و بنیان گذار زبان ایتالیایی است . شاهکار هنری دانته ، کمدی الهی (Divina Commedia ) که در سه بخش : دوزخ ( Inferno ) ، برزخ (Purgatorio ) و بهشت (Paradiso ) به زبان شعر تنظیم شده است . خوشبختانه این اثر توسط شجاع الدین شفا که یکی از ایتالیایی بلدهای تاریخ معاصر ایران بوده است به فارسی برگردانده شده است .
شعری از این شاعر:

 

Deh, Violetta, che in ombra d’Amore
negli occhi miei sì subito apparisti,
aggi pietà del cor che tu feristi,
che spera in te e disiando more.
Tu, Violetta, in forma più che umana,

foco mettesti dentro in la mia mente
col tuo piacer ch’io vidi;
poi con atto di spirito cocente
creasti speme, che in parte mi sana
la dove tu mi ridi.

Deh, non guardare perché a lei mi fidi,
ma drizza li occhi al gran disio che m’arde,
ché mille donne già per esser tarde
sentiron pena de l’altrui dolore.

آه ای ویولِتا
که ناگاه به زیر سایه سار عشق
به روی دیدگان من آشکار می شوی
و زخم قلب شکسته ام را
به این رنج می افزایی
منی که دلم تمنّای تو می کند
و از اشتیاق تو خواهد مرد
آه تو ای ویولِتا
که سیمایی فراسوی انسان داری ،

آتشی که در جان من افروختی
از الطاف توست
که در تجلی تو باز یافته ام
و در پس آن
روح مرا نیز گداختی
و در ایمن ترین جای قلبم
چه امیدها که خلق نکردی
آن جا که به من لبخند می زدی

آه، امّا دیگر به من منگر
چون دیگر اعتمادی نخواهی یافت
وقتی چشمان من
خیره به خواسته های عظیم خویش است
که اطراف من زبانه می کشند
چرا که پیش از این
هزاران بانو جای مانده اند
برای لمس دردهایی
که دیگران بر دوش می کشند .