آخرین اخبار و یادداشت ها » ادبیات داستانی
کد خبر : 4679
شنبه - 18 مهر 1394 - 22:56

برگزاری نخستین جایزه ادبی کتاب کُرد با نام ابراهیم یونسی در بانه

برگزاری نخستین جایزه ادبی کتاب کُرد با نام ابراهیم یونسی در بانه

  اولین جایزه ادبی کتاب کُرد با نام جایزه ادبی دکتر ابراهیم یونسی اسفندماه سال جاری در شهرستان بانه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس در راستای توجه به اهمیت و جایگاه کتاب و ارج نهادن به دستاورد و زحمات نویسندگان و تلاش برای ترویج و ارتقاء فرهنگ و ادب کردستان و همچنین یادآوری و ارج نهادن به زحمات نویسنده و مترجم بزرگ کُرد ایرانی دکتر ابراهیم نخستین نخستین جایزه ادبی کتاب کُرد با نام جایزه ادبی دکتر ابراهیم یونسی اسفندماه سال جاری در شهر بانه برگزار می شود.

خبر تکمیلی

شورای شهر و شهردار شهر بانە در حرکتی بی سابقە دست بە عملی فرهنگی در راستای ارتقاء زبان و ادبیات کردی زد.
طی ماه ها رایزنی و جلسات بحث و گفتگو پیرامون برگزاری جایزەیی ادبی برای کتاب کردی بە نام نویسندە و مترجم توانای کرد اهل بانە، بلاخرە در روز سیزدهم مهرماە امسال با حضور تنی چند از نویسندگان و شاعران توانای زبان کردی، شهردار، معاون سیاسی فرماندار و رئیس ارشاد اسلامی، رونمایی از سایت و فراخوان اولین جایزەی ادبی کتاب کردی در شورای شهر بانە انجام شد. در این جلسە کە با سخنرانی دبیر اجرایی جشنوارە خانم شب بو محمدیانی شروع شد و ضمن سخنانش خواستار همکاری تمامی نهادها و نویسندگان کرد جهت برگزاری هرچە بهتر این همایش شدە و این جایزە را حق هر نویسندەی کورد زبانی دانست. پس از آن صاحب قلمان کرد از جملە عطا نهایی و شهردار و رئیس شورا نیز بە ایراد سخنرانی در مورد ضرورت برگزاری چنین جایزەیی در راستای ارتقاء زبان و ادبیات کردی پرداختند و همگی خاطر نشان کردند کە تنها مرحلەی اجرایی این جایزە از سوی شورای شهر بودە و تمامی مراحل علمی آن از جملە انتخاب داوران، بە عهدەی هیئتی علمی کە متشکل از خود نویسندگان کرد و از سوی دبیر اجرایی از هر کدام درخواست بە همکاری شدە است، خواهد بود. عطا نهایی از نویسندگان مطرح کردستان نیز از علاقه مندی شورای اسلامی و شهرداری برای برپایی و حمایت از برنامه های فرهنگی تقدیر کرد و در ادامەی جلسە، پس از رونمایی از سایت جایزە بە نام www.xellat.com از سوی دبیر اجرایی جایزە، تمامی مهمانان از ساختمان شورا بە سمت میدان آزادی بانە حرکت کردە و آنجا از بنر فراخوان جایزە توسط شهردار بانە رونمایی شد.
لازم بە ذکر است فرصت ارسال آثار این جایزە تا اول آذر ماە خواهد بود و نویسندگان باید آثار خود را در زمینەهای رمان، داستان کوتاە و بلند، شعر مدرن، نقد و ترجمە از زبان کردی بە تمامی زبان ها و از سایر زبانها بە زبان کردی، در ۴ نسخە بە آدرس بانە کد پستی ١۵١ دبیرخانەی جایزەی دکتر ابراهیم یونسی ارسال کنند.
این اولین باری است کە شهردار و شورای یک شهر اقدام بە برگزاری چنین حرکتی فرهنگی می کنند و این حرکت یاد آور حرکات فرهنگی شهردار دیاربکر در راستای تجلیل از نویسندگان و شاعران میباشد. امید کە این حرکات هر روز بیشتر در میان شهرداران رواج پیدا کند.