غزل پست مدرن
کد خبر : 707
دوشنبه - 30 مرداد 1391 - 09:34

یک شعر از امیر سنجری (غزل پست مدرن)

 
امیر سنجری
اراک/ ۱۳۶۳

وی در زمینه ی شعر موزون و مخصوصا غزل پست مدرن چند سالیست که فعالیت می کند.

————

بحث آن روز بحث جنسی بود

با رفیقان خسته ی لاسش

چتر بازان دوباره افتادند

روی کمپوت های گیلاسش

                                    بحث هاشان فقط همین بوده ست

-«خوبیش اینه که سرنشین داره

دهنت طعم گوشت میگیره

که زبون تو زیر دندونات

با یه جنس لطیف درگیره»

                                    که یکیشان همیشه در دود است

– «دود گفتی و عاشقم کردی

میکشم ، آخه ترک اون ژوره

جنس خوبیشت آخه لامژهب

چاره یک شیخ و دود وافوره»

                                    عشق یک ادعای بیهوده ست

– «دختر ِ دختر ِ فلانی را

دیدمش، بَه! چه جنس مرغوبی!

بَر و بازوی خوشگلی داره

چه سر و سینه های مطلوبی»

                                    نه ! برای دو تا شدن زود است

– «این دو تا جنس ترکیه، اما

این یکی جین ِ چینی ِ اصل ِ

مد ِ روزه، برای اطمینان

دو سه تا دکمه هم بهش وصله»

                                    فکر هاشان همیشه فرسوده است

– «چه خیاری!! درازه و تازه!!»

: «قیمتش؟!»

– «یک هزار ِ ، سالادی

این پلاستیک ِ آخر ِ باره»

: «کاشکی جنس خوب میدادی»

                                    دست هایی که سخت آلوده ست

– «جنس دندان آسیای شما

جنس ایرانیه! …و بدخیمه

که سوراخ درون این دندان

مثل یک چاه نفت  تحریمه»

                                    پس دهانش همیشه نابود است

راه رفتم همه خیابان را

تا صدای تو محو تر بشود

نکند خستگی و تنهاییم

در نبودت بزرگتر بشود

از تو، رویای تو فراریدن

حرف ها را شنیدن و دیدن

با تمام وجود ترسیدن

«زود باشی و دیر اگر بشود !!»

هی هوس بازی و گناه شدن

روی انگشت ها نگاه شدن

وحشت باز رو سیاه شدن

«نکند شعر من پدر بشود ؟!»

– «باید او را گرفتن و بردن

زیر سیفون خانه اش مردن

مثل لفظ دقیق «گه خوردن»

و نباید کسی خبر بشود

کاملا عادی و حساب شده

رفتن از خانه ی خراب شده

حس وجدانی ِ عذاب شده

– باید این داستان به سر بشود-

بحث آن روز بحث جنسی بود

کات کردن پلان آخر را

با تو و زندگیم می کردم

داستان ِ دوباره از سر را

                                    «فصل آغاز قصه این بوده ست

                                    شرح کاندوم خریدن مجنون» *

 ——————————

 *سید مهدی موسوی