رفتن به بالا

  • چند شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی

    چند شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی علت و معلوم بهترین ها اغلب به دست خودشان میمیرند فقط برای فرار کردن و آنان که جاماندند هیچگاه واقعا نخواهند فهمید که چرا همه میخواهند از آنها دور شوند برای همیشه Cause and effect The best often die by their own hand just to get away, and those left behind can never quite understand why anybody would ever want to get away from them پایان ما مثل رزهایی هستیم که هیچگاه زحمت شکوفه ...