رفتن به بالا

  • تمدید مهلت ارسال جایزۀ ادبی آوانگارد تا هفتم اسفند ماه

    تمدید مهلت ارسال جایزۀ ادبی آوانگارد تا هفتم اسفند ماه به دلایل متعدد از جمله دیر آگاه شدن از فراخوان جایزۀ شعر آوانگارد، دوستان و شاعران جوان، خواستار تمدید مهلت ارسال آثار شدند. بدینوسیله دبیرخانه اعلام میدارد که مهلت ارسال آثار تا 7 اسفندما تمدید گردید. لازم به ذکر است مهلت اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.   دبیرخانۀ جایزۀ ادبی شعر ...