رفتن به بالا

  • شعری از بهزاد رحیمی

    شعری از بهزاد رحیمی گندم زار کودک پنج ساله ای را میان گندم زار دیده ای؟ غلت می خورد سرود سر می دهد و صدای خنده هایش در کوه می پیچد تا می آید لذت را بفهمد صدایش می زنند وقت رفتن است گیسوانت گندم زاری ست در امتداد ...