رفتن به بالا

  • شعری از لنگستون هیوز ترجمه: ایمان محرابی فر

    شعری از لنگستون هیوز  ترجمه: ایمان محرابی فر تقاطع   پدرم، یک مرد پیر سفید است و مادرم، سیاه اگر روزی پدر سفید پوستم را نفرین کنم نفرینم را پس می گیرم. اگر روزی مادر سیاه پوستم را نفرین کنم و آرزو کنم در جهنم بسوزد پشیمان می شوم. پدرم، در یک کاخ زیبا جان داد مادرم در یک کلبه. مانده ام من کجا خواهم مُرد، من که نه سفیدم، نه سیاه.   Cross My old man's a white old man ...