رفتن به بالا

  • دو شعر از علیرضا نوری

    دو شعر از علیرضا نوری این لحظه را به سمت دیگری بگیر   این لحظه را به سمت دیگری بگیر برای این لحظه آنقدر رفته­ای که بیاد آوردنت  شهر را تغییر می­دهد برای این لحظه آنقدر مانده ام که باور نمی­کنم زمان جای خیلی دوری بود جای دور که راهزنانش زیبائیت را غارت می­کنند... ... به دامنه های شعر برگرد   بعد از تو پرندگان زیادی از آسمان شهر گذشتند آنقدر که دیگر نمی شود کلید را ...