رفتن به بالا

  • فراخوان جشنواره ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال)

    فراخوان جشنواره ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال) مدرسه ی داستان نویسی حیرت، در راستای معرفی خلّاق ترین داستان نویسان کشور، برگزار می کند: اولین دوره ی جشنواره ی سراسری داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال) ملاحظات و شرایط عمومی شرکت در جشنواره: - جشنواره ی حیرت از هرگونه اصالت دادن به نگاه خلّاقانه در هنر و ساختارشکنی و فراتر رفتن یا برون رفت از سنت ...