رفتن به بالا

  • داستان «شرط» / مهجور حیدریان

    داستان «شرط» از مجموعه در دست چاپ « جنگل آدم ها » انتخاب شده است. این مجموعه داستان ها توسط احمد بیرانوند از نویسندگان لرستان گردآوری و ویراست شده اند که به زودی از آن ها بیشتر خواهید خواند و شنید.   شرط/ مهجور حيدريان 1 -مواظب باش پسرم! -پدر بزرگ چرا؟ -مي دوني، اونا گنجشگاي عجيبين به راحتي نمي شه، اونا رو گرفت اونا واقعا نحسن. -من گنده بگم –شجاعتتو تحسين مي كنم ...