رفتن به بالا

  • پل استر و چهار جوان موازی

    پل استر با چهار جهان موازی می آید   پل استر نویسنده مشهور آمریکایی بعد از هفت سال در ژانویه 2017 جدیدترین رمانش را با عنوان "4321" روانه بازار می کند. به گزارش خبرگزاری مهر،کتاب داستانِ زندگی پسری با نام فرگوسن را چهار بار به صورت موازی روایت میکند.از خلال این چهار زندگی میتوان جهان قرن بیستم را مرور کرد.پسری که دوباره و دوباره و دوباره میتواند تجربه ...