رفتن به بالا

  • چهره پنهان حرف و یدالله رویایی

    چهره پنهان حرف نویسنده : یداله رویایی چاپ : اول 1391 نشر: نگاه  ---------------- کتاب چهره پنهان حرف از آخرین آثار منثور رویایی است که شامل یادداشت ها و مقالات در حیطه ی اندیشه و شعر شاعر می باشد. از ویژه گی های خاص این یادداشت ها ، ذهن سیال رویایی است که در زمان و مکان شعر به دنبال غیبت عناصر می گردد.عناصری که حواس خواننده رابه انتظار در زمان غیبت فرا می خواند. او در این متن ها ...