رفتن به بالا
  • یکشنبه - 10 خرداد 1394 - 08:37
  • کد خبر : ۴۴۰۰
  • چاپ خبر : دو شعر از آرزو نوری

دو شعر از آرزو نوری

دو شعر از آرزو نوری
گهواره

شکست گهواره
بی‌آن که تاب بخورد
مادر
درون خانه پوسید
دختر
بیرون خانه!

بهانه

توی حلق ¬ام
چوبه‌های دار
آویزان مانده¬ اند
تصمیم گرفته‌ام بمیرم
یکراست
میدان کاج
بلوار دریا…

با چه بهانه ¬ای بمانم
تو را از من گرفته ¬اند
بیرون از من
اقیانوس
نه به آب¬ها راه دارد
نه به خشکی¬ ها.

دو شعر از آرزو نوری
گهواره

شکست گهواره
بی‌آن که تاب بخورد
مادر
درون خانه پوسید
دختر
بیرون خانه!

بهانه

توی حلق ¬ام
چوبه‌های دار
آویزان مانده¬ اند
تصمیم گرفته‌ام بمیرم
یکراست
میدان کاج
بلوار دریا…

با چه بهانه ¬ای بمانم
تو را از من گرفته ¬اند
بیرون از من
اقیانوس
نه به آب¬ها راه دارد
نه به خشکی¬ ها.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه