رفتن به بالا
  • یکشنبه - 12 آذر 1391 - 11:19
  • کد خبر : ۱۱۶۶
  • چاپ خبر : شعری از انور هژبری

شعری از انور هژبری

 

 

روی یخبندانِ اندامت… 

شعری از انور هژبری

ترجمه‌: انور هژبری

انور ھژبری، شاعر و منتقد., متولد ۱۳۵۳ مریوان – کردستان-عضویت انجمن ادبی مریوان ۱۳۷۰ – عضو ھیات مدیرە انجمن فرھنگی – ادبی مریوان ۱۳۷۶ – مسول انجمن فرھنگی – ادبی مریوان ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ -عضو ھیات موسس کانون رونان مریوان ۱۳۷۸ -عضو شورای نویسندگان مجلە (رەوت) ۱۳۷۷
ھمکاری با نشریەھای کردی(سیروان، زریبار، تیشک) و مجلەھای فکری و ادبی دانشگاھی بە زبانھای کرد و فارسی
مترجم فیلم و سریال، نویسندە، تھیە کنندە و گویندە در رادیو و تلویزیون.

روی یخبندانِ اندامت…

 

روی یخبندانِ اندامت

 باد

 نفسم

 آشکار است در یخبندانِ اندامت

 باد

زمھریرِ این اصطکاک

 فاصلە است این نسوی اندامت

 نازل

 اناری متورم است

 از فرط تورم، مغز انار سپیدی لە است

 میان اندام و اندامت.

 خواھش

 در یخبندانِ اندامت

 مار نیست وول بخورد

 بوسەام خیز بردارد.

 آشنای فش فش مقطعم

 نفس را

 ھنگام یخبندانِ اندامت

 می گشاید بال بە حجم راز آفرینش

 بە ابعاد حرکت لب در جھت غروبستان

 راز نفسی ضایع میشود

 در جھت سوز باد

 روی قھقھەی امواج اندامت

 نبضِ قلب است

 طولانی می شود..

 در لابلای چھرەی موقت لرزش لب و

 لب قروچەھای نفس

 – انگار سیلان خواھش من..

 ابدیت بر سینەات سر می خورد –

 در ھرگز و ھمیشە

 در آخرین قدم شبی سیاە

 اتفاقی است در بارگاە طیف خورشید.

 دوبارە میشود در اندامت

 حکایتی است این راز یخبندان را

 در زندگی تکرار

 کە گویا چه کم از چشمانت خواھد شد

 نە در یخبندان خاک

 بە ابعاد شکاکیت بە خاک

 خطابِ چشمانت

 بە کوھستان باشد

 در زندگی تکرار

 ای تو ناگھان!

 ای ناگھان!

 نور می افشانی.

 قطرە آبی

 کە لیز می خورد از چشم

 روی یخبندان اندامت.

—————————-

 

(پێشکەشە بە حوزووری جەستەی خۆر، ئەو کاتە بەستەڵەک ھەڵدێ کە خۆر ھەڵدێ)

 

بەسەر بەستەڵەکی لەشتا

 با

 ھەناسەم

 درکاوە لە بەستەڵەکی لەشتا

 با

 زوقماتەی ئەم لێکخشانە

 مەودایە لەم دیوی لەشتا

 دادەدا

 ھەنارێک ھەو دەکا

 بە ھەو دەپژێت مێشکی ھەنارێکی سپی

 لەمابەینی لەش و لەشتا.

 تاسە

 لەبەر بەستەڵەکی لەشتا

 مار نییە پاپۆکە بخواتەوە

 ماچم بازرەقە ببەستێت.

 ئاشنام بە کووفەکووفی

 ھەناسە

 لە کاتی بەستەڵەکی لەشتا

 دەفڕێ بە بارستای نھێنیی ئافران

 بەقەدەر

 جووڵەی لێو بەئاڕاستەی مەغریبستان

 نھێنیی ھەناسەیەک دەفەوتێ

 بەئاڕاستەی گڤەی با

 بەسەر تریقانەوەی شەپۆلی لەشتا

 ترپەی دڵە

 دەکشێ…

 لەناو سیمای کاتیی لەرەی لێو و

 لێوەلەرەی ھەناسەدا

 – ئەڵێی لافاوی حەزمە..

 … ئەبەدییەت لە سنگتا دەخلیسکێ-

 لە ھەرگیز و ھەمیشەدا

 لە دوا ھەنگاوی شەوێکی نووتەکدا

 ڕووداوێکە لە بارەگای شەبەنگی خۆر

 دووپات دەبتەوە لە لەشتا

 ئەمە گێڕانەوەی ڕازی بەستەڵەکە

 لە دیسانەوەی ژیانێکدا

 کە بڵێی چی لە چاوت کەم دەبێتەوە

 نەک لە ناو بەستەڵەکی خاکدا

 بە بارتەقای گومانت لە خاک

 ڕووی چاوت

 لەھاوارێکی چیایی بێ

 لە دیسانەوەی ژیاندا

 ئەی تۆ لەناکاو!

 ئەی لەپڕ !

 دەدرەوشێیتەوە.

 دڵۆپێک ئاو

 کە بەردەبێتەوە لەچاو

 بەسەر بەستەڵەکی لەشتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی یخبندانِ اندامت… 

شعری از انور هژبری

ترجمه‌: انور هژبری

انور ھژبری، شاعر و منتقد., متولد ۱۳۵۳ مریوان – کردستان-عضویت انجمن ادبی مریوان ۱۳۷۰ – عضو ھیات مدیرە انجمن فرھنگی – ادبی مریوان ۱۳۷۶ – مسول انجمن فرھنگی – ادبی مریوان ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ -عضو ھیات موسس کانون رونان مریوان ۱۳۷۸ -عضو شورای نویسندگان مجلە (رەوت) ۱۳۷۷
ھمکاری با نشریەھای کردی(سیروان، زریبار، تیشک) و مجلەھای فکری و ادبی دانشگاھی بە زبانھای کرد و فارسی
مترجم فیلم و سریال، نویسندە، تھیە کنندە و گویندە در رادیو و تلویزیون.

روی یخبندانِ اندامت…

 

روی یخبندانِ اندامت

 باد

 نفسم

 آشکار است در یخبندانِ اندامت

 باد

زمھریرِ این اصطکاک

 فاصلە است این نسوی اندامت

 نازل

 اناری متورم است

 از فرط تورم، مغز انار سپیدی لە است

 میان اندام و اندامت.

 خواھش

 در یخبندانِ اندامت

 مار نیست وول بخورد

 بوسەام خیز بردارد.

 آشنای فش فش مقطعم

 نفس را

 ھنگام یخبندانِ اندامت

 می گشاید بال بە حجم راز آفرینش

 بە ابعاد حرکت لب در جھت غروبستان

 راز نفسی ضایع میشود

 در جھت سوز باد

 روی قھقھەی امواج اندامت

 نبضِ قلب است

 طولانی می شود..

 در لابلای چھرەی موقت لرزش لب و

 لب قروچەھای نفس

 – انگار سیلان خواھش من..

 ابدیت بر سینەات سر می خورد –

 در ھرگز و ھمیشە

 در آخرین قدم شبی سیاە

 اتفاقی است در بارگاە طیف خورشید.

 دوبارە میشود در اندامت

 حکایتی است این راز یخبندان را

 در زندگی تکرار

 کە گویا چه کم از چشمانت خواھد شد

 نە در یخبندان خاک

 بە ابعاد شکاکیت بە خاک

 خطابِ چشمانت

 بە کوھستان باشد

 در زندگی تکرار

 ای تو ناگھان!

 ای ناگھان!

 نور می افشانی.

 قطرە آبی

 کە لیز می خورد از چشم

 روی یخبندان اندامت.

—————————-

 

(پێشکەشە بە حوزووری جەستەی خۆر، ئەو کاتە بەستەڵەک ھەڵدێ کە خۆر ھەڵدێ)

 

بەسەر بەستەڵەکی لەشتا

 با

 ھەناسەم

 درکاوە لە بەستەڵەکی لەشتا

 با

 زوقماتەی ئەم لێکخشانە

 مەودایە لەم دیوی لەشتا

 دادەدا

 ھەنارێک ھەو دەکا

 بە ھەو دەپژێت مێشکی ھەنارێکی سپی

 لەمابەینی لەش و لەشتا.

 تاسە

 لەبەر بەستەڵەکی لەشتا

 مار نییە پاپۆکە بخواتەوە

 ماچم بازرەقە ببەستێت.

 ئاشنام بە کووفەکووفی

 ھەناسە

 لە کاتی بەستەڵەکی لەشتا

 دەفڕێ بە بارستای نھێنیی ئافران

 بەقەدەر

 جووڵەی لێو بەئاڕاستەی مەغریبستان

 نھێنیی ھەناسەیەک دەفەوتێ

 بەئاڕاستەی گڤەی با

 بەسەر تریقانەوەی شەپۆلی لەشتا

 ترپەی دڵە

 دەکشێ…

 لەناو سیمای کاتیی لەرەی لێو و

 لێوەلەرەی ھەناسەدا

 – ئەڵێی لافاوی حەزمە..

 … ئەبەدییەت لە سنگتا دەخلیسکێ-

 لە ھەرگیز و ھەمیشەدا

 لە دوا ھەنگاوی شەوێکی نووتەکدا

 ڕووداوێکە لە بارەگای شەبەنگی خۆر

 دووپات دەبتەوە لە لەشتا

 ئەمە گێڕانەوەی ڕازی بەستەڵەکە

 لە دیسانەوەی ژیانێکدا

 کە بڵێی چی لە چاوت کەم دەبێتەوە

 نەک لە ناو بەستەڵەکی خاکدا

 بە بارتەقای گومانت لە خاک

 ڕووی چاوت

 لەھاوارێکی چیایی بێ

 لە دیسانەوەی ژیاندا

 ئەی تۆ لەناکاو!

 ئەی لەپڕ !

 دەدرەوشێیتەوە.

 دڵۆپێک ئاو

 کە بەردەبێتەوە لەچاو

 بەسەر بەستەڵەکی لەشتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۲ دیدگاه برای “شعری از انور هژبری”