رفتن به بالا
  • دوشنبه - 1 آبان 1391 - 08:08
  • کد خبر : ۱۰۲۰
  • چاپ خبر : شعری از ترزە فایق برگردان: دلاور رحیمی

شعری از ترزە فایق برگردان: دلاور رحیمی

شعری از ترزە فایق

 برگردان: دلاور رحیمی

 —————————

سەگانەی فروریختنِ درها

سە خانە:

 خانەای از سیمان

 خانەای از سنگ

 خانەای از گِل

سە مرد:

 مردی از اسلحە

 مردی از دود

 مردی از تَسبیح

سە زن:

 زنی از زیور

 زنی از آینە

 زنی از دُعا

سە جنگ

 جنگ با قندا‌غ تفنگ

 جنگی با دمپایی

 جنگی با تیزاب

دەها در:

 دری بەسوی قبرستان

 دری بەسوی فالگیر

 دری بەسوی آتش

دری بەسوی خیانت

دری بەسوی…….

*****

سیانەی داڕووخانی دەرگەکان

سێ ماڵ:

 ماڵێک لە چیمەنتۆ

 ماڵێک لە بەرد

 ماڵێک لە قوڕ

سێ پیاو

پیاوێک لە کڵاشینکۆف

 پیاوێک لە دووکەڵ

 پیاوێک لە تەسبیح

سێ ژن

ژنێک لە خشڵ

ژنێک لە ئاوێنە

ژنێک لە نوشتە

سێ شەر

شەرێک بە قوناغە تفەنگ

شەرێک بە نەعل

شەڕێک بە تیزاب

دەیان دەرگە

دەرگەیەک بەرەو گۆرستان

دەرگەیەک بەرەو فاڵچی

دەرگەیەک بەرەو ئاگر

 دەرگەیەک بەرەو خیانەت

دەرگەیەک بەرەو……

شعری از ترزە فایق

 برگردان: دلاور رحیمی

 —————————

سەگانەی فروریختنِ درها

سە خانە:

 خانەای از سیمان

 خانەای از سنگ

 خانەای از گِل

سە مرد:

 مردی از اسلحە

 مردی از دود

 مردی از تَسبیح

سە زن:

 زنی از زیور

 زنی از آینە

 زنی از دُعا

سە جنگ

 جنگ با قندا‌غ تفنگ

 جنگی با دمپایی

 جنگی با تیزاب

دەها در:

 دری بەسوی قبرستان

 دری بەسوی فالگیر

 دری بەسوی آتش

دری بەسوی خیانت

دری بەسوی…….

*****

سیانەی داڕووخانی دەرگەکان

سێ ماڵ:

 ماڵێک لە چیمەنتۆ

 ماڵێک لە بەرد

 ماڵێک لە قوڕ

سێ پیاو

پیاوێک لە کڵاشینکۆف

 پیاوێک لە دووکەڵ

 پیاوێک لە تەسبیح

سێ ژن

ژنێک لە خشڵ

ژنێک لە ئاوێنە

ژنێک لە نوشتە

سێ شەر

شەرێک بە قوناغە تفەنگ

شەرێک بە نەعل

شەڕێک بە تیزاب

دەیان دەرگە

دەرگەیەک بەرەو گۆرستان

دەرگەیەک بەرەو فاڵچی

دەرگەیەک بەرەو ئاگر

 دەرگەیەک بەرەو خیانەت

دەرگەیەک بەرەو……

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه