رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 27 خرداد 1394 - 10:30
  • کد خبر : ۴۴۲۸
  • چاپ خبر : شعری از: مرام المصری (سوریه) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از: مرام المصری (سوریه) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از: مرام المصری (شاعره سوریه)
ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

درمی زنند!
کیست؟…
گردوغبارتنهایی ام را
جارو می کنم
و زیر فرش خنده ام
قایمش می نمایم
و آنگاه درر امی گشایم؟!

 
له ده رگاده ده ن!
کییه؟…
ته پ وتوزی ته نیاییم
گسک ئه ده م
وه له ژیرفه رشی خه نده یه کمدا
دیشارمه وه
وه ئه وکات ده رگاکه ده که مه وه؟!

شعری از: مرام المصری (شاعره سوریه)
ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

درمی زنند!
کیست؟…
گردوغبارتنهایی ام را
جارو می کنم
و زیر فرش خنده ام
قایمش می نمایم
و آنگاه درر امی گشایم؟!

 
له ده رگاده ده ن!
کییه؟…
ته پ وتوزی ته نیاییم
گسک ئه ده م
وه له ژیرفه رشی خه نده یه کمدا
دیشارمه وه
وه ئه وکات ده رگاکه ده که مه وه؟!

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه