رفتن به بالا
  • سه شنبه - 14 بهمن 1393 - 14:35
  • کد خبر : ۴۱۲۵
  • چاپ خبر : چند شعر کوتاه از مصطفی معتمد

چند شعر کوتاه از مصطفی معتمد

چند شعر کوتاه از مصطفی معتمد
۱
سنگ بر سر برکه زدم
نشکست
محو کرد خشمِ مرا
با قهقهه ای ممتد

۲
چشم چرانی خورشید
هر چه شیشه رو میگیرد
خورشید چشم چران تر
سر میکشد به درون
به بهانه ی تلالو

۳
گوسفند
تو یگانه آری گوی جهانی
که چه بی منت، به جرعه ای آب
خویشتنِ خود را برای شادی و غمِ دیگران فدا میکنی
برخیز
من به تو ایمان آورده ام

۴
در گالری قساوت
سرگردانم
مبهوت به تنها تابلویی
که تکه تکه در حراج است

۵
قاتلانِ سالِ نو
ماهی تاب نمی آورد در آب
در تابه ، تاب میخورد
مجسمه ی سنگی، در تپه ای سر سبز
اولین قربانی سال نو

چند شعر کوتاه از مصطفی معتمد
۱
سنگ بر سر برکه زدم
نشکست
محو کرد خشمِ مرا
با قهقهه ای ممتد

۲
چشم چرانی خورشید
هر چه شیشه رو میگیرد
خورشید چشم چران تر
سر میکشد به درون
به بهانه ی تلالو

۳
گوسفند
تو یگانه آری گوی جهانی
که چه بی منت، به جرعه ای آب
خویشتنِ خود را برای شادی و غمِ دیگران فدا میکنی
برخیز
من به تو ایمان آورده ام

۴
در گالری قساوت
سرگردانم
مبهوت به تنها تابلویی
که تکه تکه در حراج است

۵
قاتلانِ سالِ نو
ماهی تاب نمی آورد در آب
در تابه ، تاب میخورد
مجسمه ی سنگی، در تپه ای سر سبز
اولین قربانی سال نو

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “چند شعر کوتاه از مصطفی معتمد”

  • بااحترام- کاری زیبابود! من، بیشترباشعر۲و۳ ارتباط مناسب می گرفتم. پوزش مراپذیراباشید. اماارزوی زیبایی برای کارهای باارزش تان نمودم. م کیوان