رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 3 آبان 1391 - 10:47
  • کد خبر : ۱۰۲۹
  • چاپ خبر : کتاب «مرا با دریاهای مرده کاری نیست» تالیف تیمورآقامحمدی

کتاب «مرا با دریاهای مرده کاری نیست» تالیف تیمورآقامحمدی

مرا با دریاهای مرده کاری نیست

زندگی و شعر هوشنگ ایرانی

نویسنده: تیمور آقا محمدی

نشر ثالث ۱۳۹۰

این کتاب در کنار دو کتاب خروس جنگی بی مانند تالیف سیروس طاهباز و شرح حاشیه نوشته احمد بیرانوند از  منابع  مهم و جدی شعر و زندگی هوشنگ ایرانی شاعر آوانگارد همدانی است.

 کتاب شامل هفت فصل: 

«شناخت زندگی هوشنگ ایرانی»،

«مجله خروس جنگی و فعالیت‌های مطبوعاتی»،

«هوشنگ ایرانی در نگاه دیگران»،

«ویژگی‌ها و دستاوردها»،

«دلایل جوانمرگی شعر هوشنگ ایرانی»،

«دفترهای شعر»

و «طرح‌ها» می باشد.

این پژوهش نخستین حرکت مستقل در مورد آثار هوشنگ ایرانی است و از این جهت از اهمیت بالایی برای اهل قلم و ادبیات برخوردار است. در این کتاب بحث های نامکشوفی چون زبان های متفاوت در شعر ایرانی و همین طور جایگاه زبان سانسکریت به صورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است و توانسته است شفافیت قابل ملاحظه ای به این گونه گره ها در شعر ایرانی بدهد.

تیمور آقامحمدی خود شاعر و داستان نویس است و این بر ظرایف کتاب و دقت در بیان مسائل سوال برانگیز شاعرانه ی هوشنگ ایرانی افزوده است و انصاف باید داد که با توجه به ضرورت بررسی هوشنگ ایرانی  و نبود منابع در این باب این پژوهش گام ارزشمندی در این راه محسوب می شود.

 

 

مرا با دریاهای مرده کاری نیست

زندگی و شعر هوشنگ ایرانی

نویسنده: تیمور آقا محمدی

نشر ثالث ۱۳۹۰

این کتاب در کنار دو کتاب خروس جنگی بی مانند تالیف سیروس طاهباز و شرح حاشیه نوشته احمد بیرانوند از  منابع  مهم و جدی شعر و زندگی هوشنگ ایرانی شاعر آوانگارد همدانی است.

 کتاب شامل هفت فصل: 

«شناخت زندگی هوشنگ ایرانی»،

«مجله خروس جنگی و فعالیت‌های مطبوعاتی»،

«هوشنگ ایرانی در نگاه دیگران»،

«ویژگی‌ها و دستاوردها»،

«دلایل جوانمرگی شعر هوشنگ ایرانی»،

«دفترهای شعر»

و «طرح‌ها» می باشد.

این پژوهش نخستین حرکت مستقل در مورد آثار هوشنگ ایرانی است و از این جهت از اهمیت بالایی برای اهل قلم و ادبیات برخوردار است. در این کتاب بحث های نامکشوفی چون زبان های متفاوت در شعر ایرانی و همین طور جایگاه زبان سانسکریت به صورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است و توانسته است شفافیت قابل ملاحظه ای به این گونه گره ها در شعر ایرانی بدهد.

تیمور آقامحمدی خود شاعر و داستان نویس است و این بر ظرایف کتاب و دقت در بیان مسائل سوال برانگیز شاعرانه ی هوشنگ ایرانی افزوده است و انصاف باید داد که با توجه به ضرورت بررسی هوشنگ ایرانی  و نبود منابع در این باب این پژوهش گام ارزشمندی در این راه محسوب می شود.

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه