رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 27 دی 1397 - 14:52
  • کد خبر : ۶۲۲۰
  • چاپ خبر : زبانِ حال منصور خورشیدی زیرِ سایهٔ جان / محمد حسین مدل

زبانِ حال منصور خورشیدی زیرِ سایهٔ جان / محمد حسین مدل

 

زبانِ حال منصور خورشیدی زیرِ سایهٔ جان

 

در هفت نقطه نشسته اند
بر گردِ نامم
با هفت حرفِ راز
و دور تا دورم می چرخند تا
باز کنند
قفلی که منم

و حرزِ جانم
نگاهِ دائمِ تو
بر این هفت نقطه و
شرق و غربِ عالم را هم
رانده ام از یادهام و
دل بسته ام به تو

و باور دارم
نگاهت بازم می کند از
هفت چشمِ بد
که خیره اند بر
قفلی که منم

 

 

زبانِ حال منصور خورشیدی زیرِ سایهٔ جان

 

در هفت نقطه نشسته اند
بر گردِ نامم
با هفت حرفِ راز
و دور تا دورم می چرخند تا
باز کنند
قفلی که منم

و حرزِ جانم
نگاهِ دائمِ تو
بر این هفت نقطه و
شرق و غربِ عالم را هم
رانده ام از یادهام و
دل بسته ام به تو

و باور دارم
نگاهت بازم می کند از
هفت چشمِ بد
که خیره اند بر
قفلی که منم

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه