رفتن به بالا
  • جمعه - 6 تیر 1399 - 12:00
  • کد خبر : ۶۶۴۶
  • چاپ خبر : مجله شماره هفت (در قرنطینه)

مجله شماره هفت (در قرنطینه)

نه این که فکر کنید هرکس در قرنطینه است می تواند حبسیه بنویسد. نه! نمی تواند. این روزها همه حرف می زنند و کم می شنوند. در این ساعت که می نویسم سرنوشت ادبیات نگرانم نکرده. کاری از دست کسی هم ساخته نیست. جز تماشا… . دوستان شاعر، دوستان نویسنده، دشمنان شاعر، دشمنان… عجیب تر این که برای جهان و کائنات هم نه دوستان مهم اند نه دشمنان. حالا ما جزئی از جهانیم! جایی روی کاغذ!

که فقط توشتن بلدیم و هرکس بنویسید آنچنان که … . قدم ِ قلمش روی چشم. قدم قلمش روی خود تخم چشم.

آخر ادبیات، این روزها دوست دارد با نوک قلم چشم نویسندگانش را درآورد.

با مهرِ بی دلیل

احمد بیرانوند

نه این که فکر کنید هرکس در قرنطینه است می تواند حبسیه بنویسد. نه! نمی تواند. این روزها همه حرف می زنند و کم می شنوند. در این ساعت که می نویسم سرنوشت ادبیات نگرانم نکرده. کاری از دست کسی هم ساخته نیست. جز تماشا… . دوستان شاعر، دوستان نویسنده، دشمنان شاعر، دشمنان… عجیب تر این که برای جهان و کائنات هم نه دوستان مهم اند نه دشمنان. حالا ما جزئی از جهانیم! جایی روی کاغذ!

که فقط توشتن بلدیم و هرکس بنویسید آنچنان که … . قدم ِ قلمش روی چشم. قدم قلمش روی خود تخم چشم.

آخر ادبیات، این روزها دوست دارد با نوک قلم چشم نویسندگانش را درآورد.

با مهرِ بی دلیل

احمد بیرانوند

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “مجله شماره هفت (در قرنطینه)”