رفتن به بالا
  • سه شنبه - 22 بهمن 1398 - 10:32
  • کد خبر : ۶۴۹۸
  • چاپ خبر : چند شعر کوتاه از بهزاد بهادری

چند شعر کوتاه از بهزاد بهادری

(…)

از کجا

از
کجا که عاشق

موش
کوری نباشم

مومن

به زیبایی جفت­ اش

با دو
چشم بسته

از کجا

(…)

از
دچار تو خسته ام

حوصله ­ام باش

ای واحه ­ی من

در
کنار تو

کنار
می آیم

با
کنار رفتن

از کنار تو حتا

(…)

چون آرامِ آرام  دور
می شود

سخت نیست

تحمل جدایی سخت نیست

برای لاک­پشت

(…)

لاک­پشت وارونه

هنوز منتظر است

کسی بیایدوُ

برگرداند

               دنیا
را

(…)

از کجا

از کجا که عاشق

موش کوری نباشم

مومن

به زیبایی جفت­ اش

با دو چشم بسته

از کجا

(…)

از دچار تو خسته ام

حوصله ­ام باش

ای واحه ­ی من

در کنار تو

کنار می آیم

با کنار رفتن

از کنار تو حتا

(…)

چون آرامِ آرام  دور می شود

سخت نیست

تحمل جدایی سخت نیست

برای لاک­پشت

(…)

لاک­پشت وارونه

هنوز منتظر است

کسی بیایدوُ

برگرداند

               دنیا را

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه