رفتن به بالا

 • فتوشعر شماره چهار (نور فهمیده)

  شعر و متن: احمد بیرانوند عکس: مریم احسانی این بار با مریم احسانی بر سر بحث نور مجادله داشتیم که عکسش را گذاشت وسط و من   دیدم باید از نور بگویم که با هم می خوانیم: «نور فهمیده» نمی دانم برای یک عکاس نور از چه اهمیتی برخوردار است. یعنی می دانم اما نمی توانم پشت دوربین تمام عکاسان دنیا بروم و ببینم نور را چگونه می بینند... ببینم از نور چه  می خواهند یا چه چه چیزی نمی ...
 • مرگ ِ صبور (فتو شعر شماره ۷)

  فتو شعر شماره ی 7 (قسمت اول) نویسنده: احمد بیرانوند عکاس: مریم احسانی   مرگ صبور، مرگی که درنگ می کند!   مریم گاهی دوربینش را برمی دارد تا مرگ را پیدا کند. می دانم که میترسد. می خواهد پیش از آن که مرگ بیاید برای یکبار هم که شده صورتش را ببیند. صورت مریم از مرگ؟ به هر روی عکس های زیادی گرفته که من مرگشان را  با شما در میان خواهم گذاشت. مرگ عکس یا شاید عکس مرگ... نمی ...
 • کدام عکس سیاه است کدام سفید ؟ (فتوشعر شماره ۶)

  کدام عکس سیاه است کدام سفید ؟  شعر و متن از: احمد بیرانوند  عکس از: مریم احسانی  احمد: خوابت را بگو. مریم: خواب یک خانه قدیمی دیده ام. احمد: یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ مریم: یادم می آید چه اتفاقی افتاده، اما دقیق نمی دانم کجا بود؟ چه شکلی بود؟ احمد: چیز دیگری هم بود؟ مریم: بله یک تخت بود وسط بیابان. عکس سیاه وسفید مرا به ناخودگاه می برد. جایی که هم تاریکم هم روشن. ...
 • نوری که امام، نوری که غایب است(فتوشعر شماره ۵)

    این بار احمد بیرانوند می خواهد بحث نور را که در فتوشعر قبلی شروع کرده بود ادامه دهد و من به گمانم در این عکس، از آنچه او از نور می خواهد، خبری دارم... شعر و متن از: احمد بیرانوند عکس از: مریم احسانی بله نور صبور است.  من همیشه صبورش را بیشتر دوست داشته ام. حتمن می پرسی مگر نور درگیر تعجیل می شود؟ بله. مثلن نوری که پشت سر یک قدیس می تابد تا نورانی کند، نور جسوریست که می ...
 • فتو شعر شماره۳ (سهم عنوان در عکس)

  این جلسه احمد بیرانوند به تفاوت مفهوم «عنوان» در شعر خودش و عکس من می پردازد تا بتواند فاصله عنوان آن با عنوان در شعر را دریابد: عکس از: مریم احسانی شعر و تشریح از: احمد بیرانوند   سهم عنوان در عکس شعری که عنوان ندارد، چیزی کم ندارد اما می توانست چیزی داشته باشد که حالا ندارد. گرچه بعضی شعرها وقتی عنوان دارند،فقط عنوان دارند؛ شبیه برچسب تا میان بقیه ی اشعار گم نشوند ...
 • فتو شعر شماره ۲

  در فتو شعر شماره ی دو، من و احمد بیرانوند به بحث مفهوم «حجم خیال در عکس» می پردازیم تا بتوانیم در این سلسله عکس ها، بعضی نکات موثر دشعر و عکس را پی بگیریم: متن  تشریح و شعر از : احمد بیرانوند عکس از : مریم احسانی حجم یک عکس حجم یک شعر یک عکاس پیش از خلق عکس، خودش حجم دارد؛ یعنی نگاهش، جای که می ایستد و جایی که دوربین را نگه می دارد(چه در دست، چه روی سه پایه یا ....) همه و همه ...
 • فتو شعر شماره دو

  در فتو شعر این جلسه من و احمد بیرانوند به بحث «حجم خیال در عکس» و اشتراکات آن در شعر می پردازیم تا بتوان به فتو شعر مورد نظرمان از راه درک ها و اشتراکات میان عکس و شعر از مناظر بصری و ذهنی نزدیک شویم. شرح و شعر از: احمد بیرانوند عکس از : مریم احسانی حجم یک عکس حجم یک شعر یک عکاس پیش از خلق عکس، خودش حجم دارد؛ یعنی نگاهش، جای که می ایستد و جایی که دوربین را نگه می ...
 • فتو شعر شماره یک

   «فتوشعر» اینجا کارگاه است. کارگاه شعر و عکس: در اینجا به عکس و شعر پرداخته خواهد شد. البته نه هر عکسی  و نه هر شعری. ما از عکسی که شعرش را گم کرده است، خواهیم نوشت. یعنی مدعی هستیم که شعرش را پیدا کرده ایم. در ادامه یعنی بعدها، از این که این حرکت آبشخور فکری اش کجاست، خواهیم نوشت و خواهیم گفت چرا این عکس ها شعرند و شعرشان چگونه است...ما در پایان هر فتوشعر نام خود عکس را از ...